Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Martsnyt Trafik & Veje har 90 års jubilæum.

Det er i år 90 år siden, det første nummer af Dansk Vejtidsskrift udkom, og det er i september 25 år siden Svend Tøfting startede som ansv. redaktør, og Grafisk
Design i Farsø overtog trykning og administration af bladet. Det vil bestyrelsen fejre med et stort temanummer i september, og der afholdes et fagligt arrangement, som afsluttes med en reception.

Fredag den 19. september 2014 kl. 12.00 – 17.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København

Her vil der ved en række indlæg bl.a. fra Jens Rørbeck og Johannes Sloth blive set tilbage på de seneste 25 års udvikling i vej- og trafiksektoren. Der vil også være en række faglige indlæg, som kikker fremad, bl.a fra vejdirektør Per Jacobsen.

Septembernummeret bliver et jubilæumsnummer, hvor der vil blive set 25 og 90 år tilbage i tiden. Her vil vi gerne have indlæg fra læserne om udviklingen de seneste 25 år.

Det vil endvidere blive muligt at annoncere i bladet med 25% rabat.

Juni-Juli nummeret

Junu-juli nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. Her sættes fokus på trafiksikkerhed og vejarbejder.

Og månedens synspunkt er skrevet af centerchef Steffen Rasmussen i anledning af at der skal afholdes ITS-verdenskongres i København i 2018. Han lægger op til et bredt samarbejde, for værtskabet kan blive et fantastisk udstillingsvindue for nye transportløsninger, der udvikles i Danmark og Sverige.

Temanummeret indeholder13 artikler om trafiksikkerhed og 3 om vejarbejder. Artikellisten kan ses her

Skanning af ældre udgaver af bladet.
Alle artikler fra år 2000 og frem ligger i PDF-format på nettet. Vejdirektoratet har bevilget penge til at skanne alle ældre udgaver af Dansk Vejdidsskrift helt tilbage til 1924 til søgbare PDF-filer. Dette arbejde er i gang. Se en del af bladene fra 1960-1969 her.
   
Vejviser.
Vejviser 2014 er nu opdateret og du kan på www.trafikogveje.dk finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Kommende temaer

April 2014
Vejbelægninger
Digitalisering og IT

Maj 2014
Større anlæg - erfaringer
Mobilitet

Juni/Juli 2014
Trafiksikkerhed
Vejarbejder – (afmærkning, trafikafvikling – sikkerhed)

August 2014
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2014
Stort jubilæumsnummer
Bladet 90 år
Ansv. red og trykkeri 25 år

Oktober 2014
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2014
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2014
Kollektiv trafik
Klima og afvanding

Januar 2015
ITS
Skoleveje

Februar 2015
Broer og tunneler
Letbaner og metro

Marts 2015
Vejudstyr
Trafik på skinner