Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Septembernyt Januar nummeret

Januar nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. I dette nummer er temaerne Skoleveje, ITS og "Byens Gulv".

I månedens synspunkt ønsker transportminister Magnus Heuniche godt nytår til Cykeldanmark og ridser de mange positive aktiviteter op, der er gennemført i 2014 og planlagt i 2015. Der er afsat 230 mio. kr. i to nye cykelpuljer, og der er vedtagen en ny cykelstrategi, der samler alle indsatser for at gøre Danmark til et godt cykelland.

Januarnummeret indeholder også en række interessante artikler om ITS  - Intelligente transportsystemer.  Der er bl.a. en stor artikel om ITS-aktiviteter i Holland og et par artikler om ITS-aktiviteterne i København, herunder planlægning af ITS verdenskongressen i 2018.

Temanummeret indeholder 9 artikler om Skoleveje, 6 artikler om ITS og 3 om "Gyens Gulv".  Artikellisten kan ses her

Se de ældre udgaver af bladet.

Alle blade fra år 1924 og frem ligger nu i PDF-format på nettet. Vejdirektoratet har bevilget penge til at skanne alle ældre udgaver af Dansk Vejdidsskrift helt tilbage til 1924 til søgbare PDF-filer. Hent bladene direkte fra vores hjemmeside.
   
Vejviser.
Du kan også finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v. på http://asp.vejtid.dk/www/search/firma.asp.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Kommende temaer

November 2014
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2014
Kollektiv trafik
Klima og afvanding

Januar 2015
ITS
Skoleveje

Februar 2015
Broer og tunneler
Trafik på skinner

Marts 2015
Vejudstyr
Optimering af godstransport
(Transportmesse i Herning)

April 2015
Vejbelægninger
Anlægsteknik

Maj 2015
Trafiksikkerhedr
Bytrafik - nye løsninger

Juni/Juli 2015
Vejstøj - støjafskærmninger
Den digitale vejsektor

August 2015
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2015
Motorvejsprojekter
 Signalanlæg

Oktober 2015
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2015
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2015
Kollektiv trafik
Trafikafvikling - kapacitet og serviceniveau