Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Martsnyt Marts nummeret

Marts nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. Her sættes fokus på vejudstyr, cykeltrafik og myndighedsopgaver.

I månedens synspunkt betoner landinspektør Hans Faarup, at vejmyndighedsopgaverne er meget vigtige for kommunerne i en til med stramme budgetter. Og en konsekvent administration af vejlovgivningens bestemmelser betyder stor og god service for alle almindelige trafikanter. Hans Farup efterlyser også færdiggørelse af en opdatering af privatvejsloven, som har været længe undervejs.

Temanummeret indeholder 6 artikler om vejudstyr, 7 om cykeltrafik og 5 om myndighedsopgaver . Artikellisten kan ses her

E-blade
Alle blade kan nu ses som e-blade når de er 3 måneder gamle. Se alle blade fra sidste år her.

Skanning af ældre udgaver af bladet.
Alle artikler fra år 2000 og frem ligger i PDF-formmat på nettet. Vi er gået i gang med at skanne de ældre udgaver af Dansk Vejdidsskrift til søgbare PDF-filer.
Se bladene fra 1990-1999 her.
   
Vejviser.
Vejviser 2014 er nu opdateret og du kan på www.trafikogveje.dk finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Kommende temaer

Januar 2014
ITS
Trafik og vækst

Februar 2014
Broer og tunneler
Maskiner

Marts 2014
Vejudstyr
Cykeltrafik
Mini:Myndighedsopgaver

April 2014
Vejbelægninger
Digitalisering og IT

Maj 2014
Større anlæg - erfaringer
Mobilitet

Juni/Juli 2014
Trafiksikkerhed
Vejarbejder – (afmærkning, trafikafvikling – sikkerhed)

August 2014
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2014
Vejudbygninger omkring hovedstaden
25 og 90 år i vejsektoren

Oktober 2014
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2014
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2014
Kollektiv trafik
Klima og afvanding